Dự luật mới lao động được làm 12 năm tại Đài Loan

TIN VUI CHO ACE LAO ĐỘNG CHÚNG TA?????????

CÁC BẠN CHIA SẺ CHO BẠN BÈ ĐƯỢC BIẾT NHÉ ???

HÔM NAY BÀ TỔNG THỐNG THÁI ANH VĂN ĐÃ CHÍNH THỨC PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU LUẬT 52 dịch vụ việc làm , 3 năm lao động không phải xuất cảnh một lần được chính thức có hiệu lực vào ngày 5/11/2016 , ngoài ra còn sửa đổi luật , nếu lao động muốn về nước , chủ thuê và môi giới không có quyền từ chối
sau khi các nhà lập pháp bên trong thông qua một dự luật sửa đổi Điều 52 của Luật Dịch vụ việc làm và hủy bỏ quy định “3 năm xuất cảnh 1 lần đối với người xuất khẩu lao động Đài Loan” để có đủ điều kiện để gia hạn hợp đồng công việc của họ
Trước đó, liên đoàn lao động, các nhóm vận động người lao động nước ngoài, công ty môi giới lao động và sử dụng lao động đã tụ tập bên ngoài Lập pháp Yuan ngay từ sáng sớm.
Kết quả hủy bỏ quy định “3 năm xuất cảnh 1 ngày” được đón nhận với tiếng reo mừng của các công đoàn, tổ chức phi chính phủ Tiwa, MENT (liên minh bao gồm 12 tổ chức
Bộ lao động , cũng sẽ được sửa đổi với nhà tuyển dụng thuê người nước ngoài và cách tiếp cận quản lý giấy phép bằng cách thuê người nước ngoài trong Luật dịch vụ việc làm Điều 46, khoản 1 sự thay đổi của hướng dẫn sử dụng lao động hoặc chương trình làm việc, khoản 8, khoản 11 của công việc.

Để bảo vệ quyền lợi của người lao động nước ngoài có hiệu lực của luật và liên quan dưới luật, lợi ích của người sử dụng lao động , Bộ lao động sẽ phát hành để thực hiện theo cách chấp nhận các vấn đề lao động nước ngoài, tái bổ nhiệm hết hạn, do đó, có sự cho phép tuyển dụng lao động để tuyển dụng trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, những người nước ngoài sau khi thoả ước lao động, sử dụng lao động với thuê người nước ngoài có thể nộp đơn và điền vào các hồ sơ được liệt kê trong các quy định phù hợp với các thông tin cần thiết để gửi các thành viên để áp dụng cho tái bổ nhiệm hết hạn lao động nước ngoài
Xin chúc mừng anh chị em nhé
勞動部今天表示,總統蔡英文今天已經公布修正就業服務法第52條條文,取消外籍勞工3年出國1日規定,並將從5日正式生效。另外,外勞需請假返國,雇主不得拒絕。

立法院日前三讀通過就業服務法第52條條文,取消外籍勞工3年出國1日規定,蔡總統今天正式對外公布修正,將從5日正式上路。

勞動部表示,外籍勞工聘僱許可期間在105年11月5日以後屆滿者,可由雇主向勞動部申請續聘並經許可後,就可以不用出國,繼續留台工作。

勞動部說,也將配合修正雇主聘僱外國人許可及管理辦法、外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作的轉換雇主或工作程序準則。

為了保障法令及相關子法生效的空窗期外籍勞工、雇主權益,勞動部將會以令釋方式受理外籍勞工期滿續聘事宜,使取得招募許可的雇主於招募許可有效期間內,經與外籍勞工合意後,得檢具雇主聘僱外國人申請書,並依申請書所列欄位填寫必要資訊送件申請期滿續聘外籍勞工。

至於雇主想申請期滿轉換承接其他雇主的外籍勞工部分,及取消出國1日規定後外籍勞工請假的規範,勞動部勞動力發展署已在進行法制作業事宜。

勞動部強調,就業服務法修正公布生效後,外籍勞工仍可利用既有的假期,例如特別休假,在聘僱許可期內向雇主請假返國,雇主依法不能拒絕外國人請假返國,如有拒絕請假返國情事,經地方勞工主管機關查證屬實,要求雇主限期改善而不改善時,將可依就業服務法處以罰鍰。(中央社).

Thông tin chi tiết: Công ty xuất khẩu lao động Nam Việt – Bộ lao động

Hotline: 0983506221 – 0945721107

Bài Viết Liên Quan